dr. hab. Tomasz Kocowski (1933-1988)

Psycholog związany ze środowiskami naukowymi Poznania, Wrocławia, Krakowa. Wybitny, inspirujący uczony, znakomity dydaktyk akademicki. W jego badaniach dominowała tematyka stresu i odporności na stres, systemu potrzeb człowieka, motywacji aktywności twórczej. Autor licznych prac naukowych, w tym m.in. książek: „potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa” (1979), ” Szkice z teorii  twórczości i motywacji” (1991) oraz przełomowych artykułów nt. stresu i odporności na stres: „Rozwiązywanie zadań przy różnych poziomach lęku” (1964) i „Resistance to stress as a personality factor” (1970). Do poszczególnych jego osiągnięć należą także liczne opracowania przygotowane dla Ośrodka Badań Prognostycznych Politechniki Wrocławskiej. Twórczość była jego pasją nie tylko badawczą, ale nadawała sens jego życiu. Działał aktywnie w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

źródło: Klasycy Nauki Poznańskiej Tom 580, Poznań 2010