Kontakt 

W sprawach związanych z Jubileuszem:
mgr Monika Mielcarek
mail: monika.mielcarek@amu.edu.pl
telefon: 61-829-2102 poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-14.00

Adres

Instytut Psychologii im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, 
60-568 Poznań